top of page
agence-olloweb-Z2ImfOCafFk-unsplash.jpg

Nieobecności dzieci

Szkoła ma obowiązek rejestrowania wszystkich nieobecności dzieci w szkole. Jeśli Twoje dziecko jest nieobecne w szkole, musisz poinformować szkołę na piśmie o przyczynie nieobecności. Możesz zgłosić nieobecność, wysyłając e-mail do sekretarki szkoły na adres officecherrywoodetns@gmail.com lub wysyłając notatkę w tornistrze dziecka po jego powrocie na zajęcia lub wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio do nauczyciela klasy.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Należy pamiętać, że zgodnie z prawem, jeśli Twoje dziecko spóźni się na 20 lub więcej dni, należy powiadomić o tym NEWB (National Educational Welfare Board). Zostaniesz poinformowany przez Dyrektora, jeśli Twoje dziecko zbliża się do 20 opuszczonych dni.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page